Svenska (Se)

(under work)

1) Första Självförsörjningsinstitutet

Det första Självförsörjningsinstitutet i Finland skall grundas till Rasimäki i Valtimo i kollaboration med Kajanalands institut.

Vi ska starta på våren 2020 med några månaders kurser med betoning på byggande.

Kurserna som inför in i självförsörjandet skall vi starta från året 2021.

Preparationerna är fullt i gång! Välkomna att ta del i institutets talkoarbete!

Obs. Utbildningen i institutet skall ske enbart på finska.

 

2) Vad är institutet svaret till?

Med vår levnadssätt har vi orsakat allvarliga skador för omgivningen och oss själva.

Livets förutsättningar håller på att försvinna. Trots försökena till en förändring ser det ut att själva handlingssätten i vår kultur är problemet som borde lösas.

Vi har bestämt avverkningsbelopp för träd, gränsvärden för giftiga ämnen och minimistyrkan för djurstammar. Men naturen känner inga gränsvärden. Varje förändring har en effekt. Då vi närmar oss gränsvärdenas gräns, börjar det hända mera.

De flesta konflikterna i världen står i direkt eller indirekt förbindelse till naturresurser. Självförsörjning minskar intressekonflikterna.

Förändringen måste framför allt starta från gräsrotsnivån. Politiska handlingarnas potential överbetonas.

Teknologin går hand i hand med kontrollsamhället. En växande avhängighet från tekniken ökar riskerna som måste behärskas.

För årtusenden har människan levt sams med naturen. Till en stor del är det fortfarande möjligt. De som lever i naturahushållning lever inte i misär, om de kan utöva det som en helhet.

I ett liv som stöder sig på naturahushållning är det lättare att se genom bullret.

Livet kan kännas betydelsefullt i vilken som helst framtid.

ALBERT EINSTEIN:

PROBLEM LÖSES INTE

PÅ SAMMA SÄTT

SOM DE BLIVIT TILL.

***

Recension_LantunHenki_Nytid_5_2024

Hufvudstadsbladet, 28.7.2019