Mihin opisto vastaa?

Olemme aiheuttaneet elämäntavallamme vakavia vahinkoja ympäristölle ja meille itsellemme.

Elämän edellytyksiä on katoamassa. Vaikka muutosta yritetään, näyttää siltä että meidän kulttuurimme toimintatavat ovat itse se ongelma jota pitäisi ratkaista.

Olemme säätäneet hakkuumääriä puille, raja-arvoja myrkyille ja kannanvahvuuksia eläimille. Luonto ei tunne raja-arvoja. Jokainen muutos vaikuttaa. Silloin kun saavumme raja-arvojen tuntumaan, alkaa tapahtua jo enemmän.

***

Maailmassa useimmat konfliktit käydään suorasti tai epäsuorasti luonnonvaroista. Ukrainan sota näyttää nyky-yhteiskuntien energiariippuvuuden ja haavoittuvuuden. Vastauksena ”Vihreä siirtymä” vain luo toisia riippuvuuksia eikä vähennä energiariippuvuutta. Nyt on hetki, jolloin kaiken kiivauden ja ryhmäpaineen keskellä kannattaa miettiä asioita erityisen huolellisesti.

***

Omavaraisuus vähentää eturistiriitoja eikä ruoki yhteiskuntia kasvamaan vaarallisen isoksi. Muutoksen on ensisijaisesti noustava ruohonjuuritasolta. Viljelkää ja itsellistykää! Poliittisen toiminnan mahdollisuuksia ylikorostetaan eikä ratkaisuja tule tuhansien ammattien spesialisteilta, jotka elävät omissa näkökulmissaan. 

Teknologia kulkee rinnan kontrolliyhteiskunnan kanssa. Kasvava riippuvuus tekniikasta lisää riskejä, joita pitää hallita. Kehitysoptimisti sulkee silmänsä realiteeteilta. Todennäköisyys toimii meitä vastaan ja virhe sattuu ennen pitkään – riskiteknologian seurauksin.

Tuhansia vuosia ihminen on elänyt sovussa luonnon kanssa. Se on pitkälti mahdollista vieläkin. Luontaistalouden taitajat eivät elää kurjuudessa jos he voivat harjoittaa sitä kokonaisvaltaisesti. 

Luontaistalouteen nojaava elämä auttaa näkemään hälyn läpi. 

Elämä voi tuntua merkitykselliseltä missä tahansa tulevaisuudessa.

 

ALBERT EINSTEIN:

ONGELMIA EI RATKAISTA
SAMALLA TAVALLA, JOLLA NE
OVAT SYNTYNEET