Metsäyliopisto

Pieni metsäyliopisto

Omavaraopistoa vanhempi projekti on “pieni metsäyliopisto” hanke. Siellä tehtäisiin pienimuotoista ruohonjuuritason tutkimusta, joka pääasiassa keskittyisi tutkimaan sekä teknisiä että teoreettisia, rakentamiseen, viljelyyn ja yksinkertaiseen sähkötuotantoon liittyviä kysymyksiä. Päätarkoitus on tukea pientilojen kehitystä kohti omavaraisuutta.
Tutkimus ei tavoittele taloudellista hyötyä ja tulokset ovat vapaasti hyödynnettävissä open source-hengessä. Suunnitelman toteutus edellyttää sitoutuneita ihmisiä, joilla on erityisosaamista sekä tieto- että luontaistalouden puolelta.
Mahdollisia tutkimusaiheita voivat olla (teemoja, joista kirjoittajalla on alustavia hahmotelmia). Tarvittavat resurssit tutkimustyöhön ovat osittain olemassa.

 • Luontaistalouden metsätalous
 • Omavaraisviljelyn ravinnekierrot ja maaperän terveys
 • Energia- ja resurssipanosten tutkiminen. Kokonaisvaltaisen resurssikäytön hahmottaminen
 • Resurssikestävän elämän sosiaalisuus ja psykologia
 • Takaisinoppiminen, hahmottaminen, organisoituminen
 • Luonnonlääkitys, vähäresurssinen terveydenhuolto
 • Jälkifossiilisen yhteiskunnan siirtymävaiheen teknologia ja strategiat.
 • Marjansäilönnän kääntelymenetelmä
 • Vaihtoehtoinen rakentaminen (materiaaleja, kestävyyttä)
 • Kesken on keraamisten astioiden tekeminen epäaidosta savesta. Aitoa savea ei löydy täältä geologisista syistä. Tosi mielenkiintoista, koska savi on luontaistalouden arvomateriaaleja!

Minulla on joukko mielenkiintoisia projekteja, joita mielelläni jakaisin toisten utelijaiden kanssa. Tässä voit lukea minun suhteesta tutkimiseen

>>Pieni tutkija

Metsäyliopistoon voi liittyä myös teoreettisempaa tutkimusta. Tavoite on kuitenkin, että toiminnat ovat terveessä suhteessä toisiinsa: ensi (maa)työt ja sitten (tiede)huvit!

***

Tässä on eräänlainen työkalu tutkimukseen, enkä vielä tiedä, onko sillä paikkaa omavaraopiston kokonaisuudessa. Laitan sen kuitenkin muhimaan. Olkaa hyviä ja ladatkaa!

>>God -Simulaatioohjelman esittely

Animaatioesimerkkejä:

>>Putoava liina

>>Pyörä kulkee

>>OpistoLogo

 

Alla olevassa katseluikkunassa  linkit esimerkkeihin eivät toimi (käytä latauslinkki).

God

 

Syitä vaihtoehtoiseen tutkimukseen

Erotan tiedettä tieteen teosta.  Tiede on periaatteessa hyvin avoin järjestelmä mutta samalla sillä on tietynlaisia rajoituksia. Nykyään yliopistoissa sivutetaan tiedefilosofiaa melko lailla ja kasvatetaan teknologiaan suuntautuvaa tekijäainesta. Eettiset pohdinnat jäävät vähäisiksi ja tieteen teon luonne on melko aggressiivinen – luontoa ja ihmistä haltuun ottava ja muokkaava. Pienessä metsäyliopistossa asioita voisi tehdä toisin.

>>Tieteen ja vallan epäpyhä liitto, LN 10_2021

Mitä juuri nyt tutkituttaa

 • Vedenhallinta!

Märkä kasvimaa ei kasvata juureksia.  Suomessa on pitkät juuret ojittamisessa. Kansallishankkeena soita on kuivatettu – oliko se peräti kolmasosa Suomen pinta-alasta?

Ojia on, joko avoimina tai salaojina, kaivettu vaakatasossa  ja johdettu alempaan kohtaan, puron tai jokeen. Tulos on, että ravinteet siirtyvät veden mukaan ja päättyvät rehevöittämään lopussa Itämerta.

Olen kokeillut parikymmentä vuotta vanhanaikaisia risuista ja kivistä tehtyjä salaoja. Tuloksia on tullut mukavasti ja kiinnostus on kulkeutunut kohti imeytymiskaivoja. Eli oja ei päädy mihinkään alempaan ojaan, vaan luodaan (sulamis)vedelle pystysuoraa pintaa imeytymiselle kohti pohjavettä. Nykyään kokeillen ”sala”kaivon yhdistämistä kohopenkkiin. Kevät sulattaa ensimmäisenä maaston kohokohtia ja näin saattavat aukaista etuajassa väylän sulamisvedelle. Samalla kohopenkki kasvattaa herkkuja.

Ravinnehaitoista huolimatta metsä- ja maatalous edelleen rakastavat ojankaivuuta. Voisiko pystyojitus olla parempi vaihtoehto?

 • Kestopuu?

Savupiippujen suojahatuissa on usein ongelmana, että niihin tiivistyvät savukaasut tippuvat peltikatoille ja syövyttävät peltejä ärhäkkäästi. Kokeilen puulavaa, johon kosteus imeytyy eikä valu alas. Ratkaisu ei ole välttämättä palolaitoksen mieleen, mutta hormipalon sattuessa nousee muutenkin paljon kipinöitä ilmaan. Sivujuoni tarkkailussa on, millainen kestopuu laudoista tulee vuosien varrella kun puu vuoroperään kyllästyy ja kuivuu.

 • Poltettu hiekkaa

Jostakin selittämättömästä syystä minua on jo vuosia vaivannut käsitys, että poltettu hiekka voisi olla kasveille hyväksi. Kun lakaisen lattian, tyhjennän usein rikkalapion tuleen. Naurettavako pähänpisto?

 • Lämmön talteenotto

Kokeilen tällä hetkellä avaamista uunin sisuksia paremman lämmön hyödyntämisen toivossa. Uuni ottaa parhaiten tulen lämmöt talteen viileänä. Kovina pakkasina lämmitetään päivittäin eikä uunin lämpåötila laskee enää kovin alas. Olen avannut uunin yläosan puhdistusluukun ja se tuntuu tehostavan hyötysuhdetta. Mietin sen soveltamista uuteen uuniin. Tärkeältä on varmaan, ettei noen ym. pienhiukkaset pääsee huoneilmaan.

Projektin nykytila

Projekti on tällä hetkellä jäähyllä, sillä toiveeni tutkijoiden siirtymisestä pois yliopistoista vähemmän haitallisiin toimintaympäristöihin ei ottanut tuulta siipien alle. Tiedemaailman on aika herätä siihen, että se toimii poliittisessa, eettisessä sekä sosiaalisessa kontekstissa ja on itsekin osaa maailmanlaajuista ongelmaa. Jätän projektin esittelyn kuitenkin tähän nähtäväksi jotta se inspiroisi tieteenystäviä miettimään mihin aikaansa omistaa.

Eniten olisin kaivannut orgaanisen (vastakohtana  teolliselle) talouden perustutkimusta, joka tutkisi materiaalin ja inhimillisten resurssien virtauksia ja tehokkuuksia. Nurinkurista on, että sellaista tutkimusta tuntuu löytyvän eniten puolustusvoimien karuista analyyseistä tilanteista missä yhteiskunta kohtaa hätätilan. Siviilipuolella tällainen tietämys auttaisi välttämään kriisitilanteiden syntymisen.