Metsäyliopisto

Pieni metsäyliopisto

Omavaraopistoa vanhempi projekti on “pieni metsäyliopisto” hanke. Siellä tehtäisiin pienimuotoista ruohonjuuritason tutkimusta, joka pääasiassa keskittyisi tutkimaan sekä teknisiä että teoreettisia, rakentamiseen, viljelyyn ja yksinkertaiseen sähkötuotantoon liittyviä kysymyksiä. Päätarkoitus on tukea pientilojen kehitystä kohti omavaraisuutta.
Tutkimus ei tavoittele taloudellista hyötyä ja tulokset ovat vapaasti hyödynnettävissä open source-hengessä. Suunnitelman toteutus edellyttää sitoutuneita ihmisiä, joilla on erityisosaamista sekä tieto- että luontaistalouden puolelta.
Mahdollisia tutkimusaiheita voivat olla (teemoja, joista kirjoittajalla on alustavia hahmotelmia)

  • Luontaistalouden metsätalous
  • Omavaraisviljelyn ravinnekierrot ja maaperän terveys
  • Energia- ja resurssipanosten tutkiminen. Kokonaisvaltaisen resurssikäytön hahmottaminen
  • Resurssikestävän elämän sosiaalisuus ja psykologia
  • Takaisinoppiminen, hahmottaminen, organisoituminen
  • Luonnonlääkitys, vähäresurssinen terveydenhuolto
  • Jälkifossiilisen yhteiskunnan siirtymävaiheen teknologia ja strategiat.
  • Marjansäilönnän kääntelymenetelmä
  • Vaihtoehtoinen rakentaminen (materiaaleja, kestävyyttä)

Kesken on keraamisten astioiden tekeminen epäaidosta savesta. Aitoa savea ei löydy täältä geologisista syistä. Tosi mielenkiintoista, koska savi on luontaistalouden arvomateriaaleja!

Tarvittavat resurssit tutkimustyöhön ovat osittain jo olemassa.

Minulla on joukko mielenkiintoisia projekteja, joita mielelläni jakaisin toisten utelijaiden kanssa. Tässä voit lukea minun suhteesta tutkimiseen

Metsäyliopistoon voi liittyä myös teoreettisempaa tutkimusta. Tavoite on kuitenkin, että toiminnat ovat terveessä suhteessä toisiinsa: ensi (maa)työt ja sitten (tiede)huvit!

Tässä on eräänlainen työkalu tutkimukseen, enkä vielä tiedä, onko sillä paikkaa omavaraopiston kokonaisuudessa. Laitan sen kuitenkin muhimaan. Olkaa hyviä ja ladatkaa!

Alla olevassa katseluikkunassa  linkit esimerkkeihin eivät toimi (käytä latauslinkki).

God

 

Miksi?

Erotan tiedettä tieteen teosta.  Tiede on periaatteessa hyvin avoin järjestelmä mutta samalla sillä on tietynlaisia rajoituksia. Nykyään yliopistoissa sivutetaan tiedefilosofiaa melko lailla ja kasvatetaan teknologiaan suuntautuvaa tekijäainesta. Eettiset pohdinnat jäävät vähäisiksi ja tieteen teon luonne on melko aggressiivinen – luontoa ja ihmistä haltuun ottava ja muokkaava. Pienessä metsäyliopistossa asioita voisi tehdä toisin.

Tieteen ja vallan epäpyhä liitto, LN 10_2021