Leader-rahoitus

Vaara-Karjalan Leaderhanke ”Omavaraopisto”

2.4.2018-31.12.2019

Hankkeen varsinaisena tavoitteena on luoda valmiudet omavaraopiston käynnistymiselle vuonna 2020. Hankkeen ensimmäisen osan tavoitteena on käynnistää infrastruktuurin rakentaminen; pystyttää väentupa, keittokatos ja huussi sekä luoda opetussuunnitelma ja opetussisältö omavaraistaitoja opettavalle kansanopistolinjalle Valtimon Rasimäelle, löytää pätevät opettajat, tavoittaa oppilaat sekä tiedottaa hankkeesta onnistuneesti. Kehityshankkeen yhtenä tavoitteena on luoda opistolinjalle sellainen ruokahuolto, joka toimii ilman sähköä ja fossiilisia polttoaineita luotettavasti ja turvallisesti.

Hankkeen kehittämisosan avulla Omavara ry pystyy palkkaamaan kaksi työntekijää. Hankejohtaja Maria Dorff ja projektisihteeri Anna Yrjönen huolehtivat opistohankkeen etenemisestä: hoitavat yhteydenpitoa Kainuun opistoon, etsivät tuntiopettajia ja neuvottelevat kurssien sisällöistä ja laajuudesta heidän kanssaan. Kehittämishankkeen työntekijät aloittavat luomaan pätevää opetussuunnitelmaa, mihin sisältyy puolivuotiskurssin viikko-ohjelma, opettajien toimenkuvien sekä opetussisällön suunnittelu. Hankkeen puitteissa kehitetään myös tiedotusaineistoa: hankkeen esittelyvideo, esite sekä nettisivut.

Kehittämishankkeessa työntekijät huolehtivat hankekehittäjän kanssa lisäksi rakennusten lupaprosesseista ja suunnittelusta yhdessä rakennusviranomaisten kanssa. Heidän tehtävänään on etsiä pätevät työnjohtajat rakennusten pystyttämiseen ja organisoida talkootyövoimaa. Hanketyöntekijät hoitavat myös yhteyksiä paikallisiin toimijoihin, asukkaisiin ja yrittäjiin sekä toimittavat ja hankkivat materiaalia opiston rakentamiseen mahdollisimman läheltä. Työntekijät hoitavat myös opiston markkinointia sekä tiedotusta: tuotetaan sisältöä nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan ja ylläpidetään yhteyttä lehdistöön sekä paikalliseen väestöön.

Investointihankkeessa Omavara ry rakentaa ja hankkii vuokraamalleen Kotamäen kolmen hehtaarin opistoalueelle seuraavat tilat ja fasiliteetit: väentupa, huussi-kompostirakennus sekä halkoliiteri. Näiden lisäksi hankitaan tai rakennetaan oppilaiden majoitustiloista yksi kelloteltta sekä rakennetaan mahdollisesti yksi majoitusmökki malliksi.

Hanke on saanut 35 500 € hankerahaa, josta EU-rahoituksen osuus 14 910 €.