Opiston kuvaus

Omaehtoisen elämän opinahjo

Valtimon omavaraopiston tarkoitus on tarjota laaja-alaista tietoa ja ohjausta ihmisille, joita kiinnostaa omaehtoinen elämä ja käsillä tekeminen. Opistossa opitaan ja kehitetään eteenpäin vaihtoehtoisia toimintatapoja, jotka ovat sovussa luonnon rajallisten resurssien kanssa.

Monipuolinen opetus

Kuuden kuukauden opetusjaksossa käydään läpi kokonainen viljelykierto.
Toukokuussa alkavalla kurssilla opitaan tekemisen kautta miten kotipuutarhassa voi kasvattaa lähes kaiken tarvitsemansa ruoan. Rakentamisen ja käsitöiden kautta muodostuu kattava kuva ihmiselämän perusaihioista. Opetus on voittopuolisesti käytännönläheistä. Opistossa käsitellään luontaistalouden lainalaisuuksia ja opitaan työkokonaisuuksia. Työskentelyssä ei käytetä koneita. Käsillä tekeminen kasvattaa resurssitietoisuutta ja antaa ymmärrystä yksilöiden ja yhteisöjen ekologisesta jalanjäljestä. Kurssilla tutustutaan eri materiaaleihin, työmenetelmiin ja sitä kautta myös omaan kehoon ja sen hyvinvointiin. Tärkeä aihe on työn, henkisen voinnin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tasapaino.
Opetuksessa varataan aikaa yhdessäoloon ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen ryhmässä.
Opistossa pohditaan myös teoreettisia asioita kuten nyky-yhteiskunnan yhteyttä energia- ja rahajärjestelmään sekä elämän kulttuurisia ja eettisiä kysymyksiä. Opetuksen ydin perustuu Lasse Nordlundin ja Maria Dorffin käytännön kokemuksiin usean vuosikymmenen ajalta. Opetus ei nojaudu varsinaisesti perinnetaitoihin,  perinnerakentamiseen tai kansanperinteisiin, vaan soveltaa mitä tahansa tietoa joka tukee resurssien järkevää käyttöä. Erityisesti haluamme välittää erikoisosaamista, jota ei voi oppia missään muualla. Opetus ottaa huomioon ilmaston ja maailmatilan muutoksia.

Koulussa opitaan mm.

 • Puutarhaviljely ja kompostointi
 • Sadonkorjuu, varastointi, puinti ja jatkokäsittely
 • Villivihannesten, marjojen ja sienten keruu
 • Puunrakentamisen perusteet, hirrenveiston alkeet
 • Kokeellinen rakentaminen, Savi-, olki- ja luonnonkivitekniikat
 • Metallityöt, työkalujen kunnostus ja hoito
 • Ruoanlaitto ja leivonta
 • Ruoan säilöntä eri menetelmin
 • Huovutus, kehrääminen ja kutominen
 • Nahan käsittely, parkitseminen, muokkaus ja ompelu
 • Puutyöt ja tarve-esineet
 • Punonta, tuohi- ja päretyöt, köydet
 • Savityöt
 • Polttopuiden teko
 • Pellavan kasvatus ja käsittely
 • Kalastus
 • Kierrätys
 • Metsänkäyttö luontaistalouden näkökulmasta
 • Tervanpoltto
 • Itsehoito kasveilla
 • Sosiaalisia taitoja, oppimista

Omavaraopisto on uskonnollisesti ja poliittisesti riippumaton eikä ole sidoksissa mihinkään sosiaaliseen ryhmään.

Opiskelun toteutus

Opetusympäristö muistuttaa luontaistalouden oikeita olosuhteita,
Opetuksessa mukaillaan pitkälti sää- ja vuodenaikoja.
Omavaraopiston alue sijaitsee metsäisessä luontoympäristössä. Toiminta-alueen ytimessä on hirsitalo opetus- ja kokoontumistilana, sauna, kellari, halkoliitereitä ja huussi- ja kompostointirakennus .

Kasvimaa ja puutarha sijaitsevat alueen välittömässä läheisyydessä. Opisto hyödyntää sadevettä talousvetenä ja juomavesi haetaan läheisestä luonnonlähteestä.

Opetus käynnistyy aloitusvuosina telttamajoituksena. Yhden- ja kahden hengen 4-5 m halkaisijaltaan olevissa täyskorkeissa kelloteltoissa on oma kamina ja kotoisa tunnelma. Ajan mittaan rakennamme opiskelija- ja talkoovoimin asuttavia kiinteitä pienmökkejä. Led-valaistus ja puhelimen lataaminen onnistuu jokaisessa asumuksessa.

Ruoanlaitto tapahtuu ulkona keittiökatoksessa. Arkipäivisin opiskelijat laittavat ohjatusti ja yhteisesti omat ruokansa. Suurin osa ruoasta on opiston itse tuottamaa. Ruokavalio on lähtökohtaisesti kasvisperäinen. 4 km päässä sijaitsevalla metsälammella on kalastusmahdollisuus. Varsinainen kalastusopetus tapahtuu Kainuun opistossa erillisenä kahden viikon jaksona.

Opiskelijoilla on viisi arkipäivää opiskelua, josta osa voi olla omatoimista. Viikonloput ovat vapaita. Vapaa- ja opiskeluaikoina on paljon mahdollisuuksia painottaa omia kiinnostuksen aiheita.

Aamu- ja viikkopalavereissa käydään läpi työkuvioita ja esiin nousseita kysymyksiä. Sosiaaliset ja yhdessäoloon liittyvät aiheet ovat myös pohdinnassa. Opiskelija voi koulujakson jälkeen jäädä osaksi opiston vertaisverkostoa ja hyödyntää näin muiden tietotaitoa ja kokemusta.

Opiston sijainti

Opiskelu tapahtuu aidossa luonnonympäristössä metsän ympäröimänä Pohjois-Karjalan ja Kainuun rajamailla, Valtimon kunnassa, Rasimäen kylällä. Opistoon kuuluu paljon metsää ( ei valitettavasti aarniometsää ), peltoa, saviottopaikka, lähteitä, puro…

Kolmen kilometrin päässä on valtatie ja julkisen liikenteen yhteydet toimivat Kajaanin ja Joensuun suuntiin. Suosittelemme autottomuutta ja tukemaan julkisen liikenteen viimeiset vuorot.

Opiston omistuksessa on läheinen maatila, jossa voimme toteuttaa tulevaisuudessa varsinnaista kurssinpituuta ylittäviä projekteja.

 

Opiston muita tavoitteita

Elämänhallinta

Käsillämme voimme tehdä lähes kaiken mitä tarvitsemme!
Omavaraopisto osoittaa ihmisille yhteyden luontoon, toimeentuloon ja elämän perusteisiin. Niiden osaaminen ja ymmärtäminen vahvistaa ihmisten itseluottamusta ja vähentää ahdistusta.

Nykypäivinä elämä on laajalti pirstoutunut moniksi tekemisen saroiksi, joilla ei ole paljoakaan yhteistä keskenään. Omavaraopistossa voi oppia elämäntavan, jossa eri toimialat ovat luontainen yhdistelmä asioita, jotka ylläpitävät elämäämme. Se antaa kokemuksen sekä mielekkyydestä että merkityksellisyydestä.

Estetiikka

Kauneuden kokemus on merkittävä eteenpäin vievä voima! Haluamme näyttää, että kaunista syntyy ikään kuin sivutuotteena luonnon kanssa työskennellessä. Kauneus on nyky-yhteiskunnassa eriytynyt arjesta turhaan kauas. Se voi olla osaa (välttämätöntä) työntekoa.

Estetiikka on aina ollut myös väline tuoda esille ylhäistä ja vaurautta esittäviä merkityksiä. Nykyiset käsitykset estetiikasta suosivat monia luontoa kuluttavia toimintoja.

Luontaistalouteen taas liitetään usein mielikuvia henkisestä ja aineellisesta köyhyydestä, syrjäytyneisyydestä ja epäluovuudesta. Syitä tähän ovat enimmäkseen muita kuin luontaistalous itse. Voimme avautua toisenlaiselle kauneudenkokemukselle tehdäksemme asioita paremmaksi!

Yhteiskuntavastuu

Kilpailu luonnonvaroista kiihtyy entisestään ja vaarantaa yhteiskuntien rauhaa. Resurssitietoisuus antaa mahdollisuuksia irrottautua tästä kehityksestä ja edistää rauhanomaista rinnakkaiseloa.

Elämme maailmanlaajuista ekologista ja kulttuurista murrosta, joka koettelee ihmisten henkistä ja fyysistä vointia. On suotavaa, että löydämme toisia elämänmalleja, jotka yhdistävät aineellisesti vaatimattomampaa elämäntyyliä henkisen rikkauden kanssa.

Luontaistalouden toimivuudesta meillä on historiallisesti pisin kokemus. Nyky-yhteiskunta on siihen verrattuna riskejä ottavaa kokeilua.

Opisto ei ole yhteydessä kansallisiin huoltovarmuus- tai kriisinhallintahankkeisiin.

Tulevaisuuden luominen

Opistolla on tulevaisuuteen tähtääviä sivuprojekteja. Monet niistä ovat esiasteisinä jo olemassa ja toiset visioina ilmassa. Lue lisää.