Mihin opisto vastaa

Olemme aiheuttaneet elämäntavallamme vakavia vahinkoja ympäristölle ja meille itsellemme.

Elämän edellytyksiä on katoamassa. Vaikka muutosta yritetään, näyttää siltä että meidän kulttuurimme toimintatavat ovat itse se ongelma jota pitäisi ratkaista.

Olemme säätäneet hakkuumääriä puille, raja-arvoja myrkyille ja kannanvahvuuksia eläimille. Luonto ei tunne raja-arvoja. Jokainen muutos vaikuttaa. Silloin kun saavumme raja-arvojen tuntumaan, alkaa tapahtua jo enemmän.

Maailmassa useimmat konfliktit käydään suorasti tai epäsuorasti luonnonvaroista. Omavaraisuus vähentää eturistiriitoja.

Poliittista toimintaa säätelevät voimakkaasti muutkin tekijät kuin ratkaisujen kehittäminen. Muutoksen on ensisijaisesti noustava ruohonjuuritasolta.

Teknologia vie elämämme kontrolliyhteiskunnan suuntaan. Riippuvuus tekniikasta kasvattaa riskejä, joita pitää yhä laajemmin hallita.

Luontaistalouteen nojaava elämä auttaa näkemään hälyn läpi. 

Elämä voi tuntua merkitykselliseltä missä tahansa tulevaisuudessa.

 

ALBERT EINSTEIN:

ONGELMIA EI RATKAISTA
SAMALLA TAVALLA, JOLLA NE
OVAT SYNTYNEET