Lassen mieleen jääneet

(kesken)

Olen kerännyt tähän erilaisia tekstejä ynnä muuta, joita pidän tavalla tai toisella merkittävinä omalle ajattelulleni. Laitan tähän myös aineistoa, joka minusta kuvaa osuvasti ajan henkeä ja mahdollisia kehityskulkuja – heikkoja signaaleja etsien.

Vaikuttava oli tutustuminen John Seymourin kirjoihin

TheCompleteBookOfSelfSufficiency1

TheCompleteBookOfSelfSufficiency2